Vragen over erfrecht?

phone0800 7654444 (gratis)

Erfrecht langstlevende

Erfrecht langstlevende

In het geval dat uw partner overlijdt, komt er veel op u af. Een van de dingen die u moet regelen is onder andere de erfenis. Als iemand overlijdt zonder een testament achter te laten, treedt het wettelijk erfrecht langstlevende in werking. De erfenis gaat dan automatisch naar de langstlevende echtgenoot en de kinderen van de overledene. Dit geldt overigens alleen als u getrouwd bent of als u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Ongestoord voortleven

Sinds het nieuwe erfrecht van 2003 wordt bij een erfenis zonder testament de erfenis verdeeld over de langstlevende echtgenoot en de kinderen van de overledene. De belangrijkste verworvenheid van het nieuwe erfrecht is dat de langstlevende echtgenoot ongestoord mag voortleven. Hij of zij krijgt volgens de wettelijke verdeling de beschikking over de hele erfenis.

Dit is gedaan zodat er financieel voor u niets verandert en u in de woning kunt blijven wonen. De overheid heeft dit zo geregeld omdat u als langstlevende echtgenoot financiële problemen zou kunnen krijgen als het kindsdeel van de erfenis direct zou afgestaan zou moeten worden.Vroeger moesten kinderen nog afstand doen van hun erfdeel ten gunste van de langstlevende. Deden zij dat niet, dan kon dat er bijvoorbeeld toe leiden dat de langstlevende ouder de woning noodgedwongen moest verkopen om de erfenis te kunnen verdelen onder de kinderen. Nu erven de kinderen een vordering op de langstlevende ouder ter grootte van de waarde van hun erfdeel.

Schulden?

Als langstlevende erft u ook de schulden. Deze schulden maken de erfenis lager. Als langstlevende echtgenoot moet u de openstaande schulden meestal meteen betalen. Als de schulden hoger zijn dan het vermogen, dan heeft u de mogelijkheid om de erfenis te verwerpen.

Waarom kiest u voor ons?

  • Gegarandeerde kwaliteit en persoonlijk contact.
  • Altijd een betrouwbare advocaat of mediator in uw regio.
  • Deskundige rechtshulp bij erfrecht zaken.
  • Professionele steun bij de afwikkeling van een erfenis.

Specialisten in uw regio

Groningen Friesland Drenthe Noord Holland Flevoland Overijssel Gelderland Utrecht Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg