Vragen over erfrecht?

phone0800 7654444 (gratis)

Erven zonder testament

Als een overledene geen testament heeft gemaakt bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dit betekent dat men niet alleen recht heeft op een deel van de erfenis, maar ook dat men verantwoordelijk is voor de afhandeling van de erfenis. Om volgens het nieuwe erfrecht te kunnen erven, moet er een familierechtelijke relatie zijn. Zijn er meerdere erfgenamen? Dan dienen alle erfgenamen de nalatenschap gezamenlijk te verdelen. Wanneer dit niet mogelijk is, bepaalt de kantonrechter de verdeling van de nalatenschap.

Erfgenamen volgens de wet

Binnen de wet zijn er vier groepen vastgesteld voor het erven zonder testament. Dit zijn de volgende wettelijke erfgenamen:

  • Eerste groep: echtgenoot / geregistreerd partner en kinderen
  • Tweede groep: ouders, broers en zussen
  • Derde groep: grootouders
  • Vierder groep: overgrootouders

Wanneer er een erfgenaam is in een groep, dan komt de volgende groep niet in aanmerking voor een erfenis. Zijn er helemaal geen erfgenamen? Dan gaat de erfenis naar de Staat der Nederlanden. Ook kan het gebeuren dat een erfgenaam eerder overlijdt dan de erflater. Heeft de overleden erfgenaam zelf ook erfgenamen? Dan erven zij van de erflater. Dit wordt ook wel plaatsvervulling genoemd.

Verdelen erfenis zonder testament

Erfgenamen binnen dezelfde groep hebben in principe allemaal recht op een even groot deel van de erfenis. Uitzonderingen zijn de ouders en de echtgenoot. Ouders hebben altijd minimaal recht op een kwart van de erfenis, voor de echtgenoot zijn speciale regels opgesteld.

Waarom kiest u voor ons?

  • Gegarandeerde kwaliteit en persoonlijk contact.
  • Altijd een betrouwbare advocaat of mediator in uw regio.
  • Deskundige rechtshulp bij erfrecht zaken.
  • Professionele steun bij de afwikkeling van een erfenis.

Specialisten in uw regio

Groningen Friesland Drenthe Noord Holland Flevoland Overijssel Gelderland Utrecht Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg