Vragen over erfrecht?

phone0800 7654444 (gratis)

Nalatenschap

Uw nalatenschap

Als u komt te overlijden, dan is er een nalatenschap van bezittingen en/of schulden. Die nalatenschap wordt als u er niet meer bent verdeeld over uw erfgenamen. Wie uw erfgenamen zijn wordt door de wet bepaald of door uzelf.

Nalatenschap volgens de wet

Als er niets is vastgelegd in een testament, dan worden de erfgenamen in de nalatenschap bepaald door de wet. De regels van het erfrecht bepalen dat erfgenamen zijn: echtgenoten (of geregistreerd partners) en bloedverwanten. De wet hanteert een getrapt systeem waarbij een persoon pas in aanmerking komt als erfgenaam als er in de hogere groep(en) geen erfgenamen zijn.

  1. Langstlevende echtgenoot en kinderen
  2. Broers en zussen van de overledene
  3. Grootouders met hun (klein)kinderen en ooms, tantes, neven en nichten
  4. Overgrootouders en afstammelingen tot in de zesde graad

Als er geen langstlevende echtgenoot is en er geen bloedverwanten zijn, dan vervalt de erfenis aan de Staat.

Nalatenschap via testament

Als u het niet eens bent met de wettelijke erfgenamen of als u persoonlijke wensen heeft, dan is een testament uw belangrijkste hulpmiddel dat ter beschikking staat om het afwikkelen van de nalatenschap in de toekomst gemakkelijk te laten verlopen. Het is dan ook slim om tijdig een specialist in te schakelen en na te denken over alle mogelijkheden. Ook de benoeming van een executeur kan zorgen voor een betere afwikkeling van uw nalatenschap.

Afwikkeling en conflicten

De afwikkeling van een nalatenschap brengt veelal ingewikkelde problemen met zich mee. Zelfs als de erflater de nodige moeite heeft genomen om de nalatenschap na het overlijden eerlijk te verdelen, ontstaan er vaak genoeg geschillen en zelfs ruzies tussen familieleden. Schakel bij conflicten altijd een erfrecht specialist in.

Waarom kiest u voor ons?

  • Gegarandeerde kwaliteit en persoonlijk contact.
  • Altijd een betrouwbare advocaat of mediator in uw regio.
  • Deskundige rechtshulp bij erfrecht zaken.
  • Professionele steun bij de afwikkeling van een erfenis.

Specialisten in uw regio

Groningen Friesland Drenthe Noord Holland Flevoland Overijssel Gelderland Utrecht Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg