Vragen over erfrecht?

phone0800 7654444 (gratis)

Schenkbelasting

Als u een gift ontvangt, dan dient u hier schenkbelasting (voorheen schenkingsrecht) over te betalen. Giften zijn meestal geld of goederen. U hoeft pas vanaf een bepaald bedrag schenkbelasting te betalen. Hoe hoog dit bedrag is hangt af van de waarde van de gift en uw relatie tot de schenker. Het is mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor de schenkbelasting. U moet als ontvanger zelf aangifte doen voor schenkbelasting.

Hoogte van de schenkbelasting

De hoogte van de schenkbelasting die u moet betalen hangt af van een aantal zaken, zoals:

 • uw relatie met de schenker;
 • de waarde van de schenking;
 • eventuele vrijstellingen.
Waarde schenking Schenkbelasting (%)Tariefgroep I – kinderen en echtgenoot /geregistreerd partner Schenkbelasting (%)Tariefgroep Ia – kleinkinderen en achterkleinkinderen Schenkbelasting (%)Tariefgroep II – overigen
tussen € 0 en € 121.296 10% 18% 30%
€ 121.296 en hoger 20% 36% 40%

(bron: Belastingdienst.nl: genoemde bedragen gelden voor 2015)

Vrijstellingen

In bepaalde gevallen is (een gedeelte van) de schenking vrijgesteld van schenkbelasting. Hoe hoog dit vrijgestelde bedrag is, hangt af van uw relatie met de schenker. Kinderen hebben hierin een bevoorrechte positie en hebben een hogere vrijstelling dan andere familieleden of vrienden. In sommige gevallen hoeft u helemaal geen schenkbelasting te betalen. Dit geldt onder meer als:

 • u de schenking gebruikt om dringende schulden af te lossen;
 • u een schenking krijgt van iemand die al 10 jaar niet meer in Nederland woont;
 • de schenker aangeeft de schenkbelasting voor u te betalen.

Daarnaast zijn er de zogeheten vrijstellingen. Dit betekent dat u pas belasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan de vrijstelling. Voor de schenkbelasting zijn er drie vrijstellingen:

 • de algemene vrijstelling (€ 2.111);
 • de vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen (€ 5.277);
 • de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen (€ 25.322 of € 52.752 t.b.v. studie of eigen woning);
 • de tijdelijk verruimde vrijstelling van € 100.000 ter financiering van eigen woning (deze gold alleen in 2014).

Wilt u meer weten over schenkbelastingen en wat de beste opties zijn voor uw situatie? Of heeft u een conflict omtrent een schenking of de belasting daaromtrent? Dan vindt u via 0800 7654444 (gratis) direct een erfrecht specialist die u met raad en daad bij kan staan.

Waarom kiest u voor ons?

 • Gegarandeerde kwaliteit en persoonlijk contact.
 • Altijd een betrouwbare advocaat of mediator in uw regio.
 • Deskundige rechtshulp bij erfrecht zaken.
 • Professionele steun bij de afwikkeling van een erfenis.

Specialisten in uw regio

Groningen Friesland Drenthe Noord Holland Flevoland Overijssel Gelderland Utrecht Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg