Vragen over erfrecht?

phone0800 7654444 (gratis)

Testament aanvechten

Steeds vaker komt het voor dat erfgenamen een testament aanvechten. Zij proberen een rechter het testament nietig te laten verklaren, omdat zij van oordeel zijn dat de erflater niet meer in staat was om zijn wil te bepalen. De Nederlandse wet stelt dat iemand die zich bij de notaris meldt om zijn nalatenschap te bepalen of te wijzigen wilsbekwaam moet zijn. Enkele jaren geleden is er een gedragscode geïntroduceerd om de notaris handvatten te bieden om te kunnen bepalen of de cliënt weet wat hij doet.

Dementie en alzheimer

Het gaat vaak om testamenten die de erflater op latere leeftijd opstelt of wijzigt, terwijl er sprake zou zijn van ziektes als dementie en alzheimer. De rechter moet dan beoordelen of hij of zij ten tijde van het opstellen van het testament daadwerkelijk nog kon bepalen wat hij wilde.

Overigens dient een notaris in geval van twijfel over de geestelijke gezondheid van de cliënt een arts in te schakelen om hem of haar te laten onderzoeken en daarvan verslag te doen in het testament.

Interpretatie van het document

Ook kan het aanvechten van een testament gaan over de uitleg van de inhoud. Een rechter dient dan te beoordelen wat de overledene precies bedoelde in zijn testament. Vaak gaat het dan om testamenten die de erflater niet heeft aangepast aan een nieuwe leefsituatie

Bent u het niet eens met een erfenis en wilt u het testament aanvechten, omdat u denkt dat de overledene niet wilsbekwaam was of een andere bedoeling had dan hoe deze wordt geïnterpreteerd? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde vFAS advocaten om uw mogelijkheden te bekijken.

Waarom kiest u voor ons?

  • Gegarandeerde kwaliteit en persoonlijk contact.
  • Altijd een betrouwbare advocaat of mediator in uw regio.
  • Deskundige rechtshulp bij erfrecht zaken.
  • Professionele steun bij de afwikkeling van een erfenis.

Specialisten in uw regio

Groningen Friesland Drenthe Noord Holland Flevoland Overijssel Gelderland Utrecht Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg