Vragen over erfrecht?

phone0800 7654444 (gratis)

Tweetrapstestament

Wat is een tweetrapstestament?

Een tweetrapsmaking of tweetrapstestament, voorheen ook wel fideï-commis genoemd, is een bepaling in een testament waarbij men twee opeenvolgende erfgenamen benoemt over dezelfde erfenis. X (bezwaarde erfgenaam) wordt benoemd tot eerste erfgenaam over de nalatenschap en vervolgens wordt Y (verwachter) benoemd tot erfgenaam over wat er bij overlijden van X van die erfenis nog over is.

Boedelbeschrijving

De bezwaarde erfgenaam is bij de uitvoering van een tweetrapstestament verplicht om een boedelbeschrijving te maken van hetgeen hij geërfd heeft. Daarnaast heeft hij een toonplicht. Jaarlijks moet de bezwaarde erfgenaam aan de verwachter een ondertekende nauwkeurige opgave sturen van de goederen die niet meer aanwezig zijn, goederen die daarvoor eventueel in de plaats zijn gekomen, en van de voordelen die de goederen hebben opgeleverd en die geen vruchten zijn.

Belastingvoordeel langstlevende

Het tweetrapstestament wordt in de praktijk overigens vaak ingezet om hier belastingvoordeel uit te halen. Deze bepaling kan er namelijk voor zorgen dat er minder erfbelasting betaald dient te worden door de langstlevende echtgenoot. De langstlevende wordt dan als enige erfgenaam opgenomen in het testament en de kinderen krijgen geen vordering op de erfenis (zij worden dan op papier onterfd). De kinderen worden dan in de tweetrapsmaking opgenomen als erfgenamen van al wat de langstlevende van de erfenis achterlaat. Het vermogen van de als eerste overleden ouder komt de kinderen toe zodra de langstlevende ouder ook is overleden.

Of in uw situatie een tweetrapsmaking ook voordelig is, is niet eenvoudig vast te stellen. De afwikkeling van een tweetrapstestament kan bovendien  behoorlijk ingewikkeld kan zijn. Laat u daarom altijd goed informeren voordat u een dergelijke bepaling laat opnemen in uw testament.

Waarom kiest u voor ons?

  • Gegarandeerde kwaliteit en persoonlijk contact.
  • Altijd een betrouwbare advocaat of mediator in uw regio.
  • Deskundige rechtshulp bij erfrecht zaken.
  • Professionele steun bij de afwikkeling van een erfenis.

Specialisten in uw regio

Groningen Friesland Drenthe Noord Holland Flevoland Overijssel Gelderland Utrecht Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg