Vragen over erfrecht?

phone0800 7654444 (gratis)

Erfbelasting

Wat is erfrecht belasting?

Bij het ontvangen van een erfenis krijgt u te maken met de belastingdienst. U moet over een deel van het ontvangen bedrag erfrecht belasting betalen, voorheen ook wel successierecht genoemd. Over het eerste deel van de erfenis krijgt u vrijstelling en hoeft u geen belasting te betalen. Hoe hoog deze vrijstelling is, hangt af van de relatie tot de overledene:

Relatie met overledene Bedrag vrijstelling 2015
Partner € 633.014
Kind of kleinkind € 20.047
Ouder(s) € 47.477
Kind met een handicap € 60.138
Andere erfgenaam €  2.111

(Bron:  Belastingdienst.nl)

Hoogte van de erfbelasting

Het deel dat overblijft na de vrijstelling is belast met erfbelasting. De hoogte hiervan is afhankelijk van:

  • De relatie tot de overledene
  • De waarde van de ontvangen erfenis

Hoe hoger de erfenis, hoe hoger het percentage erfrecht belasting is dat u moet betalen. Hoe dichter de overledene bij u stond (partners en kinderen) hoe lager het percentage erfbelasting is dat u betaalt.

Waarde erfenis (cijfers 2015) Partner
(Pleeg)kinderen
Kleinkinderen en
verdere afstammelingen
Overige erfgenamen
€ 0 – € 121.296 10% 18% 30%
€ 121.296 en meer 20% 36% 40%

(bron: Belastingdienst.nl: genoemde bedragen gelden voor 2015)

Erfbelasting betalen

Erfbelasting geldt als de overledene op het moment van overlijden in Nederland woonde of als de overledene de Nederlandse nationaliteit had en minder dan 10 jaar buiten Nederland woonde. Omdat er vaak meerdere erfgenamen zijn, is er de mogelijkheid om te kiezen om als contactpersoon ineens het totale bedrag aan erfrecht belasting te betalen, of om iedere erfgenaam apart te laten betalen voor zijn eigen erfdeel.

Bij een erfenis komt heel wat kijken. Heeft u hulp nodig bij deze ingewikkelde zaken? Of heeft u een conflict omtrent het aanvaarden van een testament? Een van de specialisten van ons netwerk kan u hierbij helpen.

Waarom kiest u voor ons?

  • Gegarandeerde kwaliteit en persoonlijk contact.
  • Altijd een betrouwbare advocaat of mediator in uw regio.
  • Deskundige rechtshulp bij erfrecht zaken.
  • Professionele steun bij de afwikkeling van een erfenis.

Specialisten in uw regio

Groningen Friesland Drenthe Noord Holland Flevoland Overijssel Gelderland Utrecht Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg